XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych


3-5/11/2017
XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych obradował w dniach 03-05.11.2017 roku we Wrocławiu, korzystając z bazy Schroniska Młodzieżowego i Hotelu Tumskiego na Wyspie Słodowej. W Zjeździe uczestniczyli delegaci reprezentujący oddziały terenowe, członkowie ustępujących władz i zaproszeni goście. Gośćmi Zjazdu byli m.in. Kamil Krzysztof Zieliński - W-ce wojewoda Województwa Dolnośląskiego oraz Jacek Potocki - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Warszawie. W trakcie Zjazdu podsumowano poprzednią kadencję i realizację zaplanowanych zadań za lata 2012 – 2016. Wszyscy członkowie ZG PTSM otrzymali absolutorium. Zjazd podziękował Panu Prezesowi Henrykowi Gołębiewskiemu za 26 lat kierowania pracami Zarządu Głównego. Nowe - ukonstytuowane władze - liczą na wsparcie i dalszą pomoc Pana Henryka Gołębiewskiego. W dniu 04.11.2017, wybrano nowe władze na 5-letnią kadencję. Prezesem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych został Waldemar Domarańczyk, a funkcję w-ce prezesów pełnić będą: Maria Łazarz i Marian Dzimira. Podczas zjazdu została podjęta uchwała programowa, która ukierunkuje ogniwa Towarzystwa do przyszłych działań w kolejnych latach.
Podczas uroczystej części Zjazdu, Honorowym Wyróżnieniem za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych, zostali odznaczeni między innymi:
• Marianna Strugińska-Felczyńska – Prezes Łódzkiego Oddziału PTSM
• Zdzisław Kaczyński – Sekretarz Łódzkiego Oddziału PTSM
W dyskusji przedstawiono zagrożenia jakie dla działalności Stowarzyszenia wynikają ze zmiany przepisów prawa oraz zmniejszającym się zainteresowaniem spędzania wakacyjnego wypoczynku młodzieży na obozach wędrownych.
Przedstawiono konieczność podjęcia szerszej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz samorządami prowadzącymi szkolne schroniska młodzieżowe.
Poruszono problem słabej promocji działań stowarzyszenia szczególnie za pomocą stron internetowych i profili społecznościowych zarówno oddziałowych (brak stron 7 oddziałów) jak i wymagającą unowocześnienia stronę www Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych..
Delegacji Zjazdu podjęli kilka znaczących uchwał. Najważniejszą z nich dotyczy włączenia się Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w organizację imprez związanych z obchodzoną w 2018 roku, setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
W wyniku przeprowadzonych wyborów sukces odnotowały oddziały z województwa łódzkiego.
Prezesem Zarządu Głównego wybrany został Waldemar Domarańczyk – wieloletni Prezes Oddziału PTSM w Piotrkowie Trybunalskim.
Członkiem Zarządy Głównego wybrany został Cezary Piotrowski wieloletni Vice-prezes Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi. W toku ukonstytuowania się władz Cezary Piotrowski został członkiem Prezydium Zarządu a następnie powierzono mu funkcją Sekretarza Generalnego.

Opracował Delegat na Zjazd Krajowy PTSM:
Zdzisław Kaczyński